Tag: ಪುರಾಣ

ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು

ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳು

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಒಳ್ಳೆಯವನು

ಒಳ್ಳೆಯವನು ಬಾಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟವನು ಸತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ - ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ!