ಈ ನಾಡ ಅಂದ

ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ರಾಮ್ ದಾಸ್ ನಾಯ್ಡು ಎಲ್. ವೈದ್ಯನಾಥ್

ಈ ನಾಡ ಅಂದ ಈ ತಾಣ ಚೆಂದ

ಈ ಸೊಬಗ ಅಂದ ಈ ನೋಟ ಚೆಂದ

ಈ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣ ಈ ಸೊಗಸು ವಯ್ಯಾರ

ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಚೈತನ್ಯ ಆನಂದ || ಪ ||

ಹರಿಯುವ ಝರಿಗಳ ಧಾರೆಯ ದನಿ ಜುಳುಜುಳು

ಕಲರವ ಗುಂಪಿನ ಇಂಪಿನ ಧ್ವನಿ ಕಲಕಲ

ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ

ಈ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣ ಈ ಸೊಗಸು ವಯ್ಯಾರ

ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಚೈತನ್ಯ ಆನಂದ || ೧ ||

ಹೊ.. ಚೈತ್ರದ ಬೆಡಗು ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠದ ರಾಗದ ಸುಧೆಯು ಆಹಾ..

ಹೇ.. ಕಂಚಿನ ಸುಳಿಯ ಮೋಹಕ ಬಲೆಯ

ಎದುರಲಿ ಗೆಲುವನು ನೀ ನೀಡು ನೀಡು ನೀಡು

ಈ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣ ಈ ಸೊಗಸು ವಯ್ಯಾರ

ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಚೈತನ್ಯ ಆನಂದ || ೨ ||