ಆಚೆ ಮನೆಯ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನಿಗೆ

ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ

ಎಲ್ಲೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾರಷ್ಟೇ

ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ|| ಪ ||

ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೋಡುಬಳೆ

ಘಂಟೆಗೆ ಎರಡೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು

ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಿತ್ತಳೆ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕೆಲ್ಲ ರವೆ ಉಂಡೆ

ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿನ ಉಸಲಿ

ಎಲ್ಲೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಸಂಡಿಗೆ

ಐದೊ ಆರೋ ಇಡ್ಲಿ

ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೇ ಗತಿ

ಒಂದ್ ಲೋಟದ ತುಂಬಾ ಹಾಲು

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ರಾಮೇ ಗೌಡರ

ಸೀಮೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ||

ಜಾನಪದಶಿಶುಗೀತೆಗಳು

ಅಕಾಲಮೃತ್ಯು

ಪಿಂಚಿಣಿ ತರುವವನು ಅದೆಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಸತ್ತರೂ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅಕಾಲಮೃತ್ಯು. ಜೀವವಿಮೆ ಇಳಿಸಿದವರು ಮರುದಿನವೇ ಸತ್ತರೂ ಅದು ಮಡದಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಸಕಾಲ ಮೃತ್ಯು. ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ, ಪುಟ್ಟ ಗಂಟು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತರೆ ಅದಾರ ಪಾಲಿಗೋ ಸಕಾಲ ಮೃತ್ಯು. ಸಾಯದೇ ಉಳಿದರೆ ತನಗೇ ಅನುಗಾಲ ಮೃತ್ಯು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail