ಕಣ್ಣಿನ ನೊಟಗಳು ಕೋಲ್ಮಿಂಚಿನ ಮಿಂಚಿನ ಬಾಣಗಳು

ಕಣ್ಣಿನ ಮಾತುಗಳು ಬಿಡಿಸ್ ಹೇಳದ ಒಗಟುಗಳು

ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಡುಗಳು ತಿರುಗಿರುಗಿಸೊ ರಾಟೆಗಳು

ನಿನ್ ತೋಳ ಸನಿಹದಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ

ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇ || ಪ ||

ಮನಸು,

ಹೊ..ಹೊ..ಹೊ ಜಿಗಿಜಿಗಿಜಿಗಿಯುವ ಹಾ..ಹಾ..ಹಾ ಮಿನುಮಿನುಮಿನುಗುವ

ಹೇ..ಹೇ..ಹೇ ಕಚಗುಳಿ ಕಲಿಸುವ ಹೂ ಮನಸಿದೆ

ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಸತನ ತರಿಸುವ ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೂಗಲು ಕಲಿಸುವ

ಸುವ್ವಾಲೆ ಪದಗಳ ಬರೆಸುವ ಹೊಮ್ಮನಸಿದೆ

ಬರಸೆಳೆಯೋ ಒಳಗಿಳಿಯೋ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಆಸೆಯಲಿ

ಅರೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯದೆಲೆ ಚಡಪಡಿಸೋ ಪ್ರೀತಿ ಮನಸಿನಲಿ

ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇ || ೧ ||

ಕನಸು,

ಹಾ..ಹಾ..ಹಾ ಅಹಹಹ ಅನಿಸುವ ಆಕಾಶ ಅಂಗೈಲಿರಿಸುವ

ಹೂಗಾತಿ ಸನಿಹವ ಬಯಸುವ ಹೊಂಗನಸಿದೆ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚಿಗುರನು ಹುಡುಕುವ ಏನೇಲ್ಲಾ ಸೊಗಸನು ಚೆಲ್ಲುವ

ಸಂಗಾತಿ ಬಯಕೆಯ ಬೆಸೆಯುವ ಹಾಲ್ಗನಸಿದೆ

ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿವ ತೆರೆಮರೆಯ ಚೆಲುವಿನಲಿ

ಚೈತ್ರಗಳ ಸೋಲಿಸುವ ಹಾಡುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಕನಸಿನಲಿ

ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇ || ೨ ||

ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸುಹಾಸಿನಿ 

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail