ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಭಾರತಿ ದೇವಿ
ಚಿತ್ರಕಥೆ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು
ಸಂಭಾಷಣೆ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು
ಗೀತರಚನೆ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್
ಸಂಗೀತ ದೇವಾ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ಚಿನ್ನಿ ಚಿತ್ರ
ತಾರಾಗಣ ಸುಹಾಸಿನಿ, ಶರತ್ ಬಾಬು, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಿವೇದಿತ ಜೈನ್, ತಾರ

ಗೀತೆಗಳು

ಈ ಸುಂದರ ಬೆಳದಿಂಗಳ
ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್
ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟಗಳು
ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್
ತುಂತುರು
ಚಿತ್ರಾ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್
ಭಲೇ ಭಲೇ
ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್
ಮನಸೇ
ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್