ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಣಿರತ್ನಂ
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮಣಿರತ್ನಂ
ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಗೀತರಚನೆ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತ ಇಳೆಯರಾಜ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ವೀನಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್
ತಾರಾಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಳಿಕರ್, ಸುಂದರ್ ರಾಜ್,

ಗೀತೆಗಳು

ನಗು ಎಂದಿದೆ
ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ನಗುವ ನಯನ
ಎಸ್. ಜಾನಕಿ, ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್