ಅಥಿತಿ

ಮೀನಿನ ಜಾತಿಯ ಮನುಷ್ಯ - ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ದುರ್ವಾಸನೆ ತಪ್ಪದು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail