ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ್ ಉಳ್ದಾವ ದಿನ ನಾಕ

ಅಣ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಾ ಕರಿಯಾಕ || ಪ ||

ನಮ್ಮ ತವರೂರು ಗೋಕುಲನಗರ

ಮನೆಯಂಥಾ ರಾಜಮಂದಿರ

ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಭಾರಿ ಸಾಹುಕಾರ

ಅಣ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಾ ಕರಿಯಾಕ ||

ನಮ್ಮ ತವರಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಭಾರಿ

ಹರಳು ಅವಲಕ್ಕಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ಸೂರಿ

ನಿನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಾರ

ಎಂಗಾದೀತು ತಂಗಿ ಮರೆಯಾಕೆ ||

ನನ್ನ ಗೆಳತೀರು ಮಡ್ತಾರೆ ಗೇಲಿ

ಅವ್ರು ಆಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜೊಕಾಲಿ

ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾಕ

ಮನಸು ಹರಿತೈತೆ ತವರಿಗೊಗಾಕ ||

ಜಾನಪದಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ

ಅಕಾಲಮೃತ್ಯು

ಪಿಂಚಿಣಿ ತರುವವನು ಅದೆಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಸತ್ತರೂ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅಕಾಲಮೃತ್ಯು. ಜೀವವಿಮೆ ಇಳಿಸಿದವರು ಮರುದಿನವೇ ಸತ್ತರೂ ಅದು ಮಡದಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಸಕಾಲ ಮೃತ್ಯು. ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ, ಪುಟ್ಟ ಗಂಟು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತರೆ ಅದಾರ ಪಾಲಿಗೋ ಸಕಾಲ ಮೃತ್ಯು. ಸಾಯದೇ ಉಳಿದರೆ ತನಗೇ ಅನುಗಾಲ ಮೃತ್ಯು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail