ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕ್
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಗೀತರಚನೆ ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸಂಗೀತ ಎಂ. ರಂಗರಾವ್
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್
ತಾರಾಗಣ ಡಾ|| ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಪೂರ್, ಜಮುನಾ, ಟಿ. ಆರ್. ನರಸಿಂಹರಾಜು

ಗೀತೆಗಳು

ಒಲವೆ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ
ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ