ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಬಿ. ಆರ್. ಪಂತಲು

ಗೀತೆಗಳು

ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೊ ಎಲೆ ಮಾನವಾ
  • ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
  • ಜಿ. ವಿ. ಅಯ್ಯರ್
  • ಟಿ. ಜಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ
ಭಾರತಿ ಹಾಸ್ಯ ಡಾ. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಿಡಂಬನೆ 

ಜ್ಞಾನ

ತಿಳಿಯದುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ - ಎಂದೋ ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail