ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರುಎಸ್. ಆರ್. ರಾಜನ್, ಭೀಮ ರಾವ್, ಕೆ. ನಾಗರತ್ನ, ಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಕಥೆದೊಡ್ಡೇರಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಾವ್
ಚಿತ್ರಕಥೆಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಸಂಭಾಷಣೆಬಿ. ಎಲ್. ವೇಣು
ಗೀತರಚನೆವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
ಸಂಗೀತವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್

ಗೀತೆಗಳು

ಹಿಂದುಸ್ಥಾನವು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ
  • ಬಿ. ಆರ್. ಛಾಯಾ
  • ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
  • ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ 

ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ - ಹೋದುದು ಹಳೆಗನ್ನಡ, ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನಡುಗನ್ನಡ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬಡಕನ್ನಡ, ಬರಲಿರುವುದು ಎಬಡ ಕನ್ನಡ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail