ತಿರುಗು ಬಾಣ

ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿಯ 'ಬೇನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆ. ಎಸ್. ಆರ್. ದಾಸ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಎಸ್. ಸಂಗಮ್ ಸಿಂಗ್, ಎಸ್. ಜಯರಾಜ್ ಸಿಂಗ್
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಕೆ. ಪಿ. ಮೀನಾ ಸಿಂಗ್
ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೆಚ್. ವಿ. ಸುಬ್ಬರಾವ್
ಗೀತರಚನೆ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತ ಸತ್ಯಂ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ
ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಪಿ. ವಿ. ಕೊಟೇಶ್ವರರಾವ್