ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಹೆಚ್. ವಾಸುದೇವ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರುಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಎಲ್. ಎನ್. ಆನುರಾಧ ಸ್ವಾಮಿ
ಕಥೆಹೆಚ್. ವಾಸುದೇವ್
ಚಿತ್ರಕಥೆಹೆಚ್. ವಾಸುದೇವ್
ಸಂಭಾಷಣೆಹೆಚ್. ವಾಸುದೇವ್
ಗೀತರಚನೆಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್
ಸಂಗೀತವಿಜಯ ರಾಜ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆಓಂ ಸಾಯಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್
ತಾರಾಗಣಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್, ಮಾಳವೀಕ, ತಾರಾ

ಗೀತೆಗಳು

ಯುದ್ಧ

ದೊಡ್ಡವರ ಸಲುವಾಗಿ ದಡ್ಡರು ಪಟಪಟ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವ ಹೋಮ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail