ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಹೆಚ್. ವಾಸುದೇವ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರುಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಎಲ್. ಎನ್. ಆನುರಾಧ ಸ್ವಾಮಿ
ಕಥೆಹೆಚ್. ವಾಸುದೇವ್
ಚಿತ್ರಕಥೆಹೆಚ್. ವಾಸುದೇವ್
ಸಂಭಾಷಣೆಹೆಚ್. ವಾಸುದೇವ್
ಗೀತರಚನೆಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್
ಸಂಗೀತವಿಜಯ ರಾಜ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆಓಂ ಸಾಯಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್
ತಾರಾಗಣಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್, ಮಾಳವೀಕ, ತಾರಾ

ಗೀತೆಗಳು

ಮುಖ

ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ನೂರು ಕೆಟ್ಟ ಮುಖಗಳು ಮೇಲು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail