ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೆ. ವಿ. ರಾಜೇಶ್ವರಿಯವರ 'ಮಾನಸವೀಣೆ, ಮಧುರಗೀತೆ' ಕಾದಂಬರಿ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಕೆ. ವಿ. ಜಯರಾಮ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರುಕೆ. ವಿ. ಜಯರಾಮ್
ಕಥೆಕೆ. ವಿ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಚಿತ್ರಕಥೆಕೆ. ವಿ. ಜಯರಾಮ್
ಸಂಭಾಷಣೆಸುರೇಶ್
ಗೀತರಚನೆಮಹಾದೆವ ಬನಾಕರ, ದೊಡ್ಡ ರಂಗೇ ಗೌಡ, ಎಂ. ಎನ್. ವ್ಯಾಸ ರಾವ್
ಸಂಗೀತಅಗಸ್ತ್ಯ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆಜಯದುರ್ಗ ಕಂಬೈನ್ಸ್
ತಾರಾಗಣಅಭಿಜಿತ್, ಶೃತಿ

ಗೀತೆಗಳು

ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳೆಯಲಿ
  • ಬಿ. ಆರ್. ಛಾಯಾ
  • ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ
  • ಅಗಸ್ತ್ಯ
ಶೃತಿ 

ಲೇವಾದೇವಿ

'ಲಾವ್' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವ ದೇವಿ - ಹೆಂಡತಿ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail