ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್

ಗೀತೆಗಳು

ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನಮಗಿರಲಿ
  • ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್

ಜೀವನ

ಜೀವನವು ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣವಿದ್ದಂತೆ - ಓಡುವಾಗ ಗಾಳಿ ಬಹಳ, ನಿಂತಾಗ ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail