ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಸೂರ್ಯವಂಶಜ

ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳುವವರೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ವಂಶಜರು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail