ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಗೀತಪ್ರಿಯ

ಗೀತೆಗಳು

ಭಗವಂತ ಕೈಕೊಟ್ಟ
  • ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
  • ಗೀತಪ್ರಿಯಾ
  • ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್

ಚಿಂತೆ

ಚಿಂತೆಯೇ ಉಪ್ಪು, ಸಂತೋಷವೇ ಸಕ್ಕರೆ - ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವ್ವರು ಸಹ್ರಾರು ಇದ್ದರೂ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನದವನೇ ಇಲ್ಲ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail