ಮಾನಸ ಸರೋವರ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವರ್ಗೀಸ್, ಕಮಲಾಕರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಸಂಭಾಷಣೆ ಟಿ. ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮ್
ಗೀತರಚನೆ ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ, ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಎಮ್. ಎನ್. ವ್ಯಾಸರಾವ್
ಸಂಗೀತ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ಮಿತ್ರ ವೃಂದ ಮೂವೀಸ್
ತಾರಾಗಣ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಪದ್ಮಾವಾಸಂತಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಗೀತೆಗಳು

ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ