ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಶಶಾಂಕ್

ಗೀತೆಗಳು

ಹೃದಯವೆ ಬಯಸಿದೆ ನಿನ್ನನೇ
  • ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
  • ವಿ. ಶ್ರೀಧರ್

ಬಡತನ

ಸಾಹಿತ್ಯವು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ - ಬಡತನವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail