ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ನೀ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಿ. ಸುಶೀಲ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್