ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರುಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಹತಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟೇಲ್
ಕಥೆಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಚಿತ್ರಕಥೆಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಸಂಭಾಷಣೆಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಗೀತರಚನೆಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತಎಂ. ರಂಗರಾವ್
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂಟರ್‍ಪ್ರೈಸಸ್
ತಾರಾಗಣಡಾ|| ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್, ಕಲ್ಪನಾ, ಆರ್. ಎನ್. ಸುದರ್ಶನ್, ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್

ಗೀತೆಗಳು

ಅ ಆ ಇ ಈ ಕನ್ನಡದಾ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
  • ಎಸ್. ಜಾನಕಿ, ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್, ಸುಮಿತ್ರ
  • ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
  • ಎಂ. ರಂಗರಾವ್
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ
  • ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
  • ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
  • ಎಂ. ರಂಗರಾವ್
ಡಾ. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ 

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ

ಸಾವಿಗೆ ಅಂಜದವನು, ಅರ್ಥಾತ್ ಸದಾ ಖಾಯಿಲೆ ಪ್ರಾಣಿ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail