ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುತೋಟಾನ್

ಗೀತೆಗಳು

ಬಿಂಕದ ‍ಸಿಂಗಾರಿ
  • ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
  • ಕು.ರಾ. ಸೀತಾರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ
  • ಜಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್
ಡಾ. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ 

ಇತ್ಯಾದಿ

'ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಆದರೂ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಿರಿ' ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail