ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಟಿ. ವಿ. ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್

ಗೀತೆಗಳು

ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ
  • ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
  • ಪುರಂದರದಾಸರು
  • ಜಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಕೋರ್ಟು

ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಆಡು ನಿನಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆನೆಯನ್ನು ಮಾರಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail