ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಟಿ. ವಿ. ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್

ಗೀತೆಗಳು

ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ
  • ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
  • ಪುರಂದರದಾಸರು
  • ಜಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಮುಂದೆ

ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶುರುಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲವಿಂದು ಅರ್ಥ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail