ತೆರೆ-ಮರೆ


ಗೀತೆಗಳು

ಆರಾಮಾಗೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು
  • ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
  • ಮನೋಮೂರ್ತಿ

ಜೀವನ

ಜೀವನವು ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣವಿದ್ದಂತೆ - ಓಡುವಾಗ ಗಾಳಿ ಬಹಳ, ನಿಂತಾಗ ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail