ತೆರೆ-ಮರೆ


ಮೃತ್ಯುಂಜಯ

ಸಾವಿಗೆ ಅಂಜದವನು, ಅರ್ಥಾತ್ ಸದಾ ಖಾಯಿಲೆ ಪ್ರಾಣಿ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail