ಚಲಿಸುವ ಮೊಡಗಳು

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್
ಸಂಭಾಷಣೆ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಗೀತರಚನೆ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೂವೀಸ್
ತಾರಾಗಣ ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಸರಿತಾ, ಅಂಬಿಕಾ, ಕೆ. ಎಸ್. ಅಶ್ವಥ್, ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಗೀತೆಗಳು

ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ
ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್