ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಬಿ. ಎ. ಅರಸುಕುಮಾರ್

ಗೀತೆಗಳು

ಓಡುವ ನದಿ
  • ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಿ. ಸುಶೀಲ
  • ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
  • ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ
ಡಾ. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಪನಾ 

ಪೂಜಾರಿ

ಪೂಜಾರಿ ಕೈಮರ ಒಂದೇ - ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಕೆಲ‍ಸ, ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail