ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರುನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಿವೇದಿತ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶೈಲಜ ರಾವ್, ರಾಜಶ್ರೀ ರಮೇಶ್
ಕಥೆರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್
ಚಿತ್ರಕಥೆನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಂಭಾಷಣೆನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಗೀತರಚನೆನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಂಗೀತಮನೋ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್
ತಾರಾಗಣಧ್ಯಾನ್, ರಮ್ಯ, ಅವಿನಾಶ್

ಗೀತೆಗಳು

ನೀ ಅಮೃತಧಾರೆ
  • ಹರೀಶ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ಯ
  • ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
  • ಮನೋ ಮೂರ್ತಿ
ಮನೋಮೂರ್ತಿ ರಮ್ಯಾ 

ಏಕೆ

ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಕೇಳುವ ಈ 'ಏಕೆ'ಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ತಥ್ಯವು ಅಡಕವಾಗಿದೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail