ಲವ್ ಗುರು

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ತಂಗಾಳಿ ತಂದೆಯ
ಬೆನ್ನಿ ಡೇಯಲ್ ಕವಿರಾಜ್