ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರುಜಿ. ನಂದಕುಮಾರ್
ಕಥೆನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಚಿತ್ರಕಥೆನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಂಭಾಷಣೆನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಗೀತರಚನೆಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ, ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ, ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಂಗೀತಮನೋ ಮೂರ್ತಿ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಫಿಲಮ್ಸ್
ತಾರಾಗಣರಮೇಶ್ ಆರವಿಂದ್, ಹೇಮ ಪಂಚಮುಖಿ, ಆಕ್ಷಯ ಆನಂದ್

ಗೀತೆಗಳು

ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು
  • ರಾಜು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ
  • ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ
  • ಮನೋ ಮೂರ್ತಿ
ಮನೋಮೂರ್ತಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 

ಸುಡುಗಾಡು

ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಮಹಾದ್ವಾರ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail