ಅಮೇರಿಕಾ ಅಮೇರಿಕಾ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜಿ. ನಂದಕುಮಾರ್
ಚಿತ್ರಕಥೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಗೀತರಚನೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ, ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ, ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಂಗೀತ ಮನೋ ಮೂರ್ತಿ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಫಿಲಮ್ಸ್
ತಾರಾಗಣ ರಮೇಶ್ ಆರವಿಂದ್, ಹೇಮ ಪಂಚಮುಖಿ, ಆಕ್ಷಯ ಆನಂದ್

ಗೀತೆಗಳು

ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು
ರಾಜು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ