ಪುನರ್ಜನ್ಮ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೆಕೇಟಿ ಶಿವರಾಮ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ ತ. ರಾ. ಸು.
ಸಂಭಾಷಣೆ ತ. ರಾ. ಸು.
ಗೀತರಚನೆ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತ ದುಲಾಲ್ ಸೇನ್
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್
ತಾರಾಗಣ ಡಾ|| ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್, ಜಯಂತಿ, ಟಿ. ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಗೀತೆಗಳು

ಕನ್ನಡತಿ ಎನ್ನೊಡತಿ
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್