ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಬಿ. ಆರ್. ಪಂತಲು

ಗೀತೆಗಳು

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು
  • ಘಂಟಸಾಲ
  • ಪುರಂದರದಾಸರು
  • ಟಿ. ಜಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ

ಕೃತಘ್ನತೆ

ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಕೀಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸದ್ಗುಣ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail